Witamy na stronie spółki

Boroprojekt

Boroprojekt Sp.z o.o. ul. Kopanina 28/36 60-105 Poznań tel. 664 753 469
Firma   Boroprojekt   Sp.   z   o.o.   zajmuje   się   komplek - sową    obsługą    podmiotów    gospodarczych    z    za - kresu   ochrony   środowiska.   Oferujemy   współpracę na    wszystkich    etapach    rozwoju,    od    procesu    in - westycyjnego    po    bieżące    funkcjonowanie    firmy. Zajmujemy    się    uzyskiwaniem    wszelkich    decyzji, pozwoleń   i   zezwoleń   niezbędnych   do   rozpoczęcia funkcjonowania   firmy   jak   również   w   ramach   tzw. stałej    obsługi    w    imieniu    przedsiębiorcy    wypełni - amy   wszelkie   obowiązki   wynikające   z   obowiązują - cych      przepisów      prawa      z      zakresu      ochrony środowiska. Współpracujemy    również    z    drogowymi    biurami projektowymi   oraz   biurami   architektonicznymi   na wszystkich   etapach   związanych   z   projektowaniem inwestycji,    których    zakończeniem    jest    uzyskanie decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach,   poz - wolenia na budowę, czy decyzji ZRID.
Dbamy o zgodność funkcjonowania firm z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska
Jeżeli   na   Tobie   ciążą   obowiązki   wynikające   z   ustawy “Prawo   Ochrony   Środowiska   i   chcesz   zadbać   o   to   by nie   naruszyć   obowiązujących   przepisów   to   jesteśmy tutaj   po   to,   aby   Tobie   pomóc   i   uniknąć   wielu   nieprzy - jemności w tym sankcji prawno-finansowych. Skontaktuj się z nami, a my Tobie pomożemy.
Dbanie    o    środowisko    naturalne    to    nie    tylko    nasza powinność, ale także i obowiązek.
Sprawdź    naszą    ofertę    zajmie    ci    to    tylko    chwilę    a unikniesz   wielu   problemów,   o   których   mogłeś   nawet nie słyszeć.