Dbamy o zgodność funkcjonowania firm z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska

BOROPROJEKT Sp.z o.o.

Boroprojekt Sp.z o.o. ul. Kopanina 28/36 60-105 Poznań tel. 664 753 469
NIP 7792413559
REGON 302426774
KRS 0000461655
- sekretariat
- pracownia
wskazówki dojazdu: Poznań - Górczyn kier.Wrocław ul. Kopanina wjazd ulicą Boczną na teren WHBC